Ny konferanse 13.-14.mars 2018

Vi arrangerer  ny konferanse i helsetjenesteforskning 2018, etter Trondheim-konferansen i mars i år.

Sted: Oslo, Scandic St. Olavs plass hotell

Tidspunkt: 13.-14.mars 2018.

Programkomiteen er i gang, og har allerede fått noen bekreftede innledere. Det blir både plenumsesjoner og workshops.

Universitetet i Oslo er stedlig hovedarrangør, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus (HØKH), i tillegg til nettverk for helsetjenesteforskning.

Programkomiteen består av:

  • Jan Frich, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
  • Hilde Lurås, Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Trygve Ottersen, Område for helsetjenesten, Folkehelseinstituttet og Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Nina K. Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF
  • Pål Martinussen, NTNU

Det sendes ut informasjon om påmelding og program i november!

Det blir også arrangert en nordisk forskningskonferanse i helsetjenesteforskning i København i april 2018. For dere som er interessert i den – hold av datoene 18.-19.april 2018.

Mer info om dette, og krav til bidrag, kommer også  senere i høst.