Helsetjenesteforskningskonferansen 2022

Vi satser på ny fysisk konferanse om 11 måneder, og datoene er satt:

16. og 17. mars 2022

Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø