Konferanser

Helsetjenesteforskningskonferansen 2018 – Oslo 13.-14. mars 2018

Konferansens nettsider finner du her (ekstern portal)

Helsetjenesten er i stadig endring, med stort behov for ny kunnskap. Dette utfordrer også helsetjenesteforskningen. Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester er viktig for å sikre en god utvikling.

I dag foregår det helsetjenesteforskning en rekke steder i Norge, men miljøene er små, lite koordinerte og for en stor del er forskningen basert på kortsiktige prosjekt-bevilgninger.

Det er dessuten en utfordring å knytte forskningen tettere til klinisk virksomhet i sykehusene og i kommunene, samt se sammenhengen mellom helsetjenesten, omsorgstjenesten, velferdstjenesten og barnevernstjenesten.

Vi ønsker å fremme helsetjenesteforskningen og -forskningsmiljøene ved å skape en faglig arena med rom for nettverksbygging. Med denne konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for forskere, stipendiater og andre interesserte.

Konferansen er tverrfaglig og arrangeres av Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning i samarbeid med Institutt for helse og samfunn, UiO, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet og HØKH, Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus

Programkomite:

Jan Frich, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
Hilde Lurås, HØKH (Avdeling for helsetjenesteforskning), Akershus universitetssykehus HF og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Trygve Ottersen, Område for helsetjenesten, Folkehelseinstituttet og Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Nina K. Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF og HØKH (Avdeling for helsetjenesteforskning), Akershus universitetssykehus HF
Pål Martinussen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, og HØKH (Avdeling for helsetjenesteforskning), Akershus universitetssykehus HF

Programkomiteen ønsker velkommen abstracts innenfor problemstillingene over.  Frist for innsending er 20. januar 2018.

Mal for abstract i Word-utgave finner du her:  Abstractskjema til helsetjenesteforskningskonferansen mars 2018   

Har du spørsmål til konferansen eller nettsiden? Send gjerne en e-post til Kristi Brinkmann Lenander: k.b.lenander@medisin.uio.no

Påmeldingsfrist til konferansen er 16. januar 2018