Forskningskonferansen Trondheim 2019

Helsetjenesteforskningskonferansen i 2019 blir arrangert i Trondheim.

Sintef er medarrangør, og datoene er 12.-13.mars 2019.

Sett av datoene – mer informasjon kommer!