Fagrådet

Det er etablert et fagråd for helsetjenesteforskning. Fagrådet fungerer som styringsgruppe for Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning. I tillegg har det en rådgivende funksjon overfor Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). Fagrådets hovedoppgave er å styrke omfanget av og kvaliteten på norsk helsetjenesteforskning.

Fagrådet består nå av 11 medlemmer og ledes av professor Jan Abel Olsen, Universitetet i Tromsø. Rådet møtes tre ganger per år. Møteplan og referater finner du her.