Fagrådet

Det er etablert et fagråd for helsetjenesteforskning. Fagrådet fungerer som styringsgruppe for Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning. I tillegg har det en rådgivende funksjon overfor Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). Fagrådets hovedoppgave er å styrke omfanget av og kvaliteten på norsk helsetjenesteforskning.

Fagrådet består nå av 13 medlemmer og ledes av Vidar Halsteinli, samfunnsøkonom ved St. Olav og NTNU. Rådet møtes tre ganger per år. Møteplan og referater finner du her.