Koordinatorer

Nettverket tre koordinatorer knyttet til sin virksomhet: Hilde Lurås, Pål Martinussen og Tove Klæboe Nilsen. Se nærmere presentasjon under fagrådets medlemmer