NSG

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) er en av de nasjonale arenaene for samarbeid om helseforskning. To ganger i året møtes ledere i regionale helseforetak, universitetssykehus og medisinske og helsefakulteter ved universitetene.

 

Nettverket vårt er en satsing opprettet av NSG.

Se

http://helseforsk.no/