Støtte til workshops

Fagrådet har opprettet et fond der det kan søkes om støtte på inntil 10 000 kr til oppstartmøter eller workshops, der formålet er samarbeid om tverregionale forskningsprosjekter.

 

Kriterier – frist – osv – finner du her:

Retningslinje for søknad om pengestøtte til oppstartsmøter