Helsetjenesteforskningskonferansen 2023

Tema for årets konferanse er: Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – implikasjoner for helsetjenesteforskningen? Se regjeringens nettside om planen her. Vi jobber med programmet, som vil inneholde både interessante plenumsinnlegg og presentasjon av forskning i parallellsesjoner. Det kommer mer informasjon om innledere, påmelding, abstractfrist m.m. etter hvert – også i egen konferanseportal. Inntil videre – … Fortsett å lese Helsetjenesteforskningskonferansen 2023