Helsetjenesteforskningskonferansen 2023

Tema for årets konferanse er:

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – implikasjoner for helsetjenesteforskningen?

Se regjeringens nettside om planen her. Vi jobber med programmet, som vil inneholde både interessante plenumsinnlegg og presentasjon av forskning i parallellsesjoner.

Det kommer mer informasjon om innledere, påmelding, abstractfrist m.m. etter hvert – også i egen konferanseportal.

Inntil videre – hold av datoene for deltakelse i et godt og aktuelt faglig program i Stavanger 2.-3. november!

Kontaktpersoner Marianne Storm (marianne.storm@uis.no) , Hilde Lurås (Hilde.Luras@ahus.no) og Tove Klæboe Nilsen (tkn@helse-nord.no)