Forskningsrådet, HELSEVEL

HELSEVEL-programmet i Forskningsrådet er et av de sentrale nasjonale forskningsprogrammene for helsetjenesteforskning.

Se aktuell informasjon på nettsidene til Forskningsrådet:
https://www.forskningsradet.no/