Helsetjenesteforskningskonferansen 2022 – siste nytt

Konferansen i 2022 er utsatt og flyttet til 18.-19. oktober 2022. Sted: Radisson Blu Hotel i Tromsø. For program, abstractskjema, påmelding m.m., følg lenken under:

Konferanseportal