Oppstartsmøte mars 2015

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning avholdt sitt oppstartsmøte i Auditoriet på Akershus universitetssykehus onsdag 18. mars 2015. Administrerende direktør Øystein Mæland ønsket velkommen til Ahus og møtet. Møtet samlet drøyt 150 deltagere fra ulike forskningsmiljø, fra den sentrale helseforvaltningen, Forskningsrådet, de regionale helseforetakene, helseforetak, kommunene, industrien og universitets- og høyskolesektoren.

Før lunsj var temaene forskningspolitikk, forskningsfinansiering, samt samarbeid mellom helsetjenesten, beslutningstakere og forskningen. Etter lunsj var temaet mulige datakilder for helsetjenesteforskning herunder nasjonale registre innenfor spesialist- og kommunehelsetjeneste samt kvalitetsregistre. Dagen ble avsluttet med en kort plenumsdiskusjon om veien videre for det nasjonale nettverket.

Her finner du program for oppstartsmøte. Nedenfor finnes presentasjonene fra møtet som PDF-filer:

Presentasjon Hilde Lurås, Akershus universitetssykehus HF
Presentasjon Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet
Presentasjon Øystein Kruger, Helse Sør-Øst RHF
Presentasjon Hilde G Nielsen, Norges Forskningsråd
Presentasjon Stener Kvinnsland, Helse-Bergen HF
Presentasjon Olav Valen Slåttebrekk, Helsedirektoratet
Presentasjon Trine Magnus, SKDE
Presentasjon Olav Helge Førde, Universitetet i Tromsø
Presentasjon Jon Magnussen, NTNU

I etterkant av møtet ble det gjennomført en evaluering. Resultatene fra denne finner du her.