Nordiske konferanser

På nettverkets konferanse i Trondheim i 2017 ble det arrangert en nordisk workshop.

Ut fra dette nordiske samarbeidet ble det besluttet å fortsette med nordisk workshop, som et eget arrangement.  I 2018 ble den arrangert i København , med over 60 deltakere.  I 2019 blir den arrangert i Uppsala – se Invitation Nordic Network for Health Policy 13-14 May 2019

Det nordiske nettverket fokuserer på helsepolitikk, helseadministrasjon og helsetjenesteforskning – The Nordic Network for Health Policy, Health Management, and Health Services Research. Norsk kontaktperson i det nordiske nettverket er Pål Martinussen.