Strategidokument

Her finner du opprinnelig grunnlagsdokument med beskrevet behov for helsetjenesteforskning og redegjørelse av satsingsområdene fra 2012. Dokumentet er vedtatt i NSG i november 2012.

Grunnlagsdokument 2012

Fagrådet har revidert dokumentet i 2023 og fra november 2023 gjelder det nye strategidokumentet med nye satsingsområder.

Strategidokument 2023