Forskningskonferansen Trondheim mars 2017

Vi arrangerte nasjonal forskningskonferanse i helsetjenesteforskning, 14. og 15. mars, 2017 i Trondheim

Programmet finner du her: Helsetjenesteforskning Trondheim 2017

Konferansen hadde fokus på fem sentrale områder:

  1. Kvalitet og pasientsikkerhet
  2. Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling
  3. Behov og brukermedvirkning
  4. Styring og ledelse av og i helsetjenesten
  5. Fordeling, organisering og finansiering av helsetjenester

Det ble arrangert workshoper med forskningsbidrag i alle disse kategoriene, samt i en egen psykisk helse-gruppe og en nordisk parallellsesjon.

Keynoteinnlegg Karsten Vrangbæk – Utfordringer i nordisk helsetjenesteforskning

Keynoteinnlegg Barthold Vonen – Tallenes klare tale: variasjon i forbruksrater uttrykt ved helseatlas