Støtte til workshops

Fagrådet har opprettet et fond der det kan søkes om støtte på inntil 10 000 kr til oppstartmøter eller workshops, der formålet er samarbeid om tverregionale forskningsprosjekter.

Det gis midler til formålet også i 2018 og det kan søkes kontinuerlig.

Kriterier – frist – osv – finner du her:

Retningslinje for søknad om pengestøtte til oppstartsmøter