Forskningskonferansen Trondheim 2019

Helsetjenesteforskningskonferansen i 2019 ble arrangert i Trondheim 12.-13. mars 2019 med Sintef som medarrangør.

Her finner du program, abstractbok og flere av pleumsinnleggene fra konferansen:

https://www.sintef.no/helsetjenesteforskningskonferansen2019

Kortversjon program med omtale av hovedinnledere konferansen Trondheim 2019

Komplett program Trondheim HTF 2019

Abstractbok Trondheim HTF 2019

Skrøvseth Helsetjenesteforskning 20190312

Melberg Helsetjenesteforskning 20190312

Ankjell Helsetjenesteforskning 20190313

Hofmann Helsetjenesteforskning 20190313