Forskningskonferansen Trondheim 2019

Helsetjenesteforskningskonferansen i 2019 ble arrangert i Trondheim 12.-13. mars 2019 med Sintef som medarrangør.

Her finner du program, abstractbok og flere av pleumsinnleggene fra konferansen:

Kortversjon program med omtale av hovedinnledere konferansen Trondheim 2019

Komplett program Trondheim HTF 2019

Abstractbok Trondheim HTF 2019

Stein Olav Skrøvseth
Utvikling og status for e-helseforskningen i Norge

Hans Olav Melberg
Helsedata: Hva er viktigst?

Holly Ankjell
“Hvorfor er det viktig å involvere pasienter i forskning og utforming av nye tjenester?”

Bjørn Hofmann
Utfordringer ved bruk av teknologi i helsetjenesten