Forskningsmiljø

Her finner du lenker til forskningsmiljø ved norske helseforetak og sykehus, universiteter og forskningsinstitutter, sortert etter region og nasjonalt ansvar. Det er også lagt lenker til studietilbud.

Faglig sett spenner forskningen og utdanningen særlig over områdene medisin og helsefag, økonomi, samfunnsvitenskap, og ledelse.