Nettverket

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning skal være et sted for forskere og de som anvender forskningsbasert kunnskap. Nettverket vil bidra til å fremme helsetjenesteforskning som beslutningstakere og helsepersonell finner nyttig og anvendbar. Nettverket ble etablert i et oppstartsmøte 18. mars 2015 og skal skal arbeide for å:

  • utvikle helsetjenesteforskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå
  • styrke samarbeidet med tjenestene om forskningstema til nytte for beslutningstakere
  • styrke flerregionalt samarbeid på nye forskningsprosjekt
  • bedre samarbeidet mellom universitetene og helseforetakene
  • stimulere til mer klinikknær forskning i sykehus og forskning på kommunehelse-, omsorgs- og velferdstjenester