NSG

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) er en av de nasjonale arenaene for samarbeid om helseforskning. To ganger i året møtes ledere i regionale helseforetak, universitetssykehus og medisinske fakulteter og helsefakulteter ved universitetene.

Nettverket vårt er en satsing opprettet av NSG.

Mandat NSG