Koordinatorer

Nettverket tre koordinatorer knyttet til sin virksomhet: Hilde Lurås og Tove Klæboe Nilsen. Se nærmere presentasjon under fagrådets medlemmer