Forskningskonferansen Oslo 2020

Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 avholdes i Oslo 10.-11. mars, og arrangeres sammen med Folkehelseinstituttet.

Program pr 6. november 2019

Viktige datoer er:

5. desember 2019 – abstractfrist

20. desember 2019 – early bird-frist

24. januar 2020 – endelig påmeldingsfrist

For påmelding, informasjon og program:

www.fhi.no/konf2020