Nytt om konferansen

Det var stor interesse for den første forskningskonferansen, og vi var rundt 170 deltakere, samt flere på venteliste.

Flertallet på konferansen er aktive forskere og har lagt fram sine forskningsarbeid i 9 ulike workshops. Det har også vært stor interesse for å delta fra ledere og ansatt i helsesektoren, som vil orientere seg om nytt i helsetjenesteforskningen.

En av workshopene var en nordisk workshop, med deltakere og bidrag fra de andre nordiske land.

Helsetjenesteforskning Trondheim 2017

Konferanse mars 2017

Vi inviterer til den første nasjonale forskningskonferansen i helsetjenesteforskning, 14. og 15. mars, 2017 i Trondheim

Konferansen vil ha fokus på fem sentrale områder:

  1. Kvalitet og pasientsikkerhet
  2. Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling
  3. Behov og brukermedvirkning
  4. Styring og ledelse av og i helsetjenesten
  5. Fordeling, organisering og finansiering av helsetjenester

Programkomiteen ønsker velkommen alle abstracts innenfor disse problemstillingene.  Fristen for abstracts er 15. januar 2017. Abstract (maks. 300 ord) sendes til: paal.martinussen@svt.ntnu.no

Bladbar konferanseinvitasjon med program:
Invitasjon og program