Nytt om konferansen

Det var stor interesse for den første forskningskonferansen, og vi var rundt 170 deltakere, samt flere på venteliste.

Flertallet på konferansen er aktive forskere og har lagt fram sine forskningsarbeid i 9 ulike workshops. Det har også vært stor interesse for å delta fra ledere og ansatt i helsesektoren, som vil orientere seg om nytt i helsetjenesteforskningen.

En av workshopene var en nordisk workshop, med deltakere og bidrag fra de andre nordiske land.

Helsetjenesteforskning Trondheim 2017