Finansiering

For å stimulere til forskningssamarbeid på tvers av institusjoner og regioner har  nettverket i helsetjenesteforskning satt av 100.000 kroner av den årlige bevilgningen de mottar fra Helse Sør-Øst til nettverksaktiviteter i form av igangsetting/initiering av nye studier.

Retningslinje for søknad om pengestøtte til oppstartsmøter