Sør-Øst

Ahus, avdeling for helsetjenesteforskning

UiO, flere forskningsgrupper ved Institutt for helse og samfunn, Med.fak.

Herunder særlig:

UiA, forskningsgruppe samfunnsvitenskap

OsloMet – storbyuniversitetet, forskningsgruppe aldring, helse og velferd

UiO, utdanning bachelor og flere varianter av masterstudier

UiA, utdanning master i helseledelse

Frisch-senteret, forskning innen offentlig økonomi og helse