Helsetjenesteforskningskonferansen 2021

Datoene for neste års konferanse er fastsatt, og vi håper det er mulig å arrangere store konferanser igjen på det tidspunktet.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord RHF (SKDE) er arrangør, sammen med Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning.

Konferansen finner sted på Radisson Blu i Tromsø, 16. og 17. mars 2021.

Siden vil bli oppdatert med mer informasjon og link til egen konferanseportal.