Konferanse mars 2017

Vi inviterer til den første nasjonale forskningskonferansen i helsetjenesteforskning, 14. og 15. mars, 2017 i Trondheim

Konferansen vil ha fokus på fem sentrale områder:

  1. Kvalitet og pasientsikkerhet
  2. Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling
  3. Behov og brukermedvirkning
  4. Styring og ledelse av og i helsetjenesten
  5. Fordeling, organisering og finansiering av helsetjenester

Programkomiteen ønsker velkommen alle abstracts innenfor disse problemstillingene.  Fristen for abstracts er 15. januar 2017. Abstract (maks. 300 ord) sendes til: paal.martinussen@svt.ntnu.no

Bladbar konferanseinvitasjon med program:
Invitasjon og program