Marianne Storm

Marianne Storm har hovedfag i helsefag fra UiB og PhD i ledelse fra Universitetet i Stavanger. Hun har vært forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) og jobber nå som professor ved institutt for helsefag, UiS. Forskningsinteresser er helsetjenestekvalitet, pasienterfaringer og brukerinvolvering, samhandling, organisatorisk læring, organisasjonskultur og komplekse intervensjoner.

Se Marianne Storm – UiS