Helsetjenesteforskning

“Health services research is the multidisciplinary field of scientific investigation that studies how social factors, financing systems, organizational structures and processes, health technologies, and personal behaviors affect access to health care, the quality and cost of health care, and ultimately our health and well-being”.

Helsetjenesteforskning er et flerfaglig anvendt forskningsområde, der mange ulike fagdisipliner møtes; medisin og andre helsefag, økonomi og andre samfunnsfag. I forskningen benyttes både kvantitative og kvalitative metoder. Les mer om helsetjenesteforskning her.

Helsetjenesteforskningen er fortsatt et ungt fagområde. I 2013 besluttet derfor NSG å etablere en nasjonal satsning på området. Les mer her.