Birgit Abelsen

Birgit Abelsen er forskningsleder Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Norges arktiske universitet UiT.

Statistiker, master of public health MPH.

Se Birgit Abelsen – UiT