Vidar Halsteinli

Vidar Halsteinli er leder i fagrådet.

Han er utdannet samfunnsøkonom/helseøkonom og med PhD fra Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Han arbeider som forsker og nestleder ved Regionalt Senter for Helsetjenesteutvikling ved St. Olav, i tillegg til bistilling som førsteamanuensis II ved ISM/NTNU. Han har lang erfaring med helsetjenesteforskning fra SINTEF Helse og jobber nå mest med økonomisk evaluering/kostnad-nytte innenfor et bredt spekter av behandlingstjenester.

Se Vidar Halsteinli – St. Olavs / NTNU