Tove Klæboe Nilsen

Tove Klæboe Nilsen er  forskningsdirektør i Helse Nord RHF og har bistilling som koordinator i nettverket. Se Helse Nord RHF

 

© 2023 Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning