Eline Aas

Eline Aas er samfunnsøkonom og professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet  ved Universitetet i Oslo. Se Eline Aas – Uio

© 2023 Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning