Marian Ådnanes

Marian Ådnanes er forskningsleder for Helsetjenesteforskning i avd. Helse i SINTEF Digital. Hun har doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskning omhandler i første rekke helsetjenestetilbud til personer med psykiske helseproblemer, ofte ut fra brukere og pasienters egne erfaringer og perspektiv. Hun har jobbet mye med tema samhandling og kontinuitet i psykisk helsetilbud til personer med sammensatte problemer. For tiden leder hun en treårig nasjonal evaluering av pakkeforløp psykisk helse og rus.

Se Marian Ådnanes – SINTEF