Jan Frich

Jan Frich  er utdannet lege, dr.med., spesialist i nevrologi, med master i medisinsk antropologi  og master i helseadministrasjon. Han er professor II ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo,  og områdedirektør for området helsetjenester ved Folkehelseinstituttet.

 

Se Jan Frich – FHI