Linda Margareth Pedersen

Linda M. Pedersen er koordinator for det nasjonale satsingsområdet for muskel-skjelettsykdommer ved Oslo universitetssykehus (OUS). Hun er også førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsefag ved OsloMet.

Se Linda M. Pedersen – OUS / OsloMet