Linda Midttun

Linda Midttun er utdannet statsviter fra NTNU og PhD fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF, og arbeider der med et vidt spenn av analyseoppgaver som tematisk omfatter hele spesialisthelsetjenesten. Hun har tidligere vært ansatt ved SINTEF Helse hvor hun jobbet med helsetjenesteforskning.

Se Helse Midt-Norge RHF